+36 70 330 5533 info@gl-sprint.hu

„A1” Tájékoztató

Képzőszerv: GL-SPRINT KFT.

Adószám: 1195626792-1-10 Képzési engedély száma KC/NS/30/2/2007, KH/ST/NS/A/141/1/2011.

Kategóriái: B,B+E, C, CE, D, D1, A, A1, AM

Az iskola vezetője: Faragó Géza 

E-mail: faragogeza25@gmail.com

Ügyfélfogadó iroda: 3000 Hatvan,Balassi Bálint út 1.

Telefon: 06-70/330-5533

Vizsgaközpont: KAVK, 3300 Eger Töviskes tér 1/a

E-mail: info@gl-sprint.hu

Ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 12-16 ig.

A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzési
rendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza a „A2” kategóriás tanfolyamra.  tanfolyamra az vehető fel, aki a 17,5 életévét betöltötte és a KÉPZŐSZERV részére a megfelelően kitöltöttjelentkezési lapot és az orvosi alkalmasságot igazoló okmányt leadja.(EÜ.1csop,101-kód). Az alapfokú (8 általános), vagy attól magasabb iskolai végzettségét bemutatja, illetve leadja. Elméleti tanfolyam díja: 75.000,- Ft, amely 22 óra kötelező tantermi foglalkozást tartalmaz. Ezt az összeget, készpénzben az iskola irodájában kell befizetni a tanfolyam megkezdésekor. Elméleti vizsgára kiírás feltétele: 3 hónappal 16 év betöltése előtt. (elméleti tanfolyamot elvégezte) Az elméleti tanfolyam alapóráinak látogatása kötelező. A különóra díja:1.500,- Ft. Az órák 45 percesek 10 perc szünettel.

Közlekedési ismeretek: 14 óra
Szerkezeti ismeretek: 4 óra
Vezetés elmélet: 4 óra

Elméleti VIZSGA helye: Heves vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály EGER. Kossuth u.26. Elméleti oktatás helye tantermi képzés esetén: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 1. Gyakorlati oktatás feltételei: sikeres elméleti vizsga és betöltött 16 életév. A jelenlegi gyakorlati oktatás óradíja: 8500,- Ft/óra. Minimális KÖTELEZŐ vezetési óraszám: 17 óra. (részletfizetési lehetőség) Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki előtte 6óra járműkezelési alapoktatásban vett részt, majd sikeres JÁRMŰKEZELÉSI vizsgát tett. Ezt követően 11 óra forgalmi oktatáson vett részt. A forgalmi vizsga időtartamától függetlenül egy gyakorlati órának számít. Egy gyakorlati óra időtartama:50-perc. A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint adatait ezen okmányon pontosan felvezeti. A tanfolyamon résztvevőhallgató köteles az elméleti foglalkozásokon pontosan megjelenni, legjobb tudása szerint közreműködni, a gyakorlati órára, vezetésre képes állapotban megjelenni. Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg kell fizetnie. A megbeszélt időpontban, mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni. Az oktatónak 2 vezetési óra között, 10 perc szünetet kell tartani. A hallgató kérésére a Képzőszerv, kiadja a TANULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ szükséges igazolást, amely tartalmazza a teljesített szolgáltatást. Az ISKOLA teljes körű képzést végez, ezért az oktatási időszakban a képzőszerv változtatást kérő tanulónak 15.000,- Ft egyszeri szerződésbontási díjat kell az iskolának megfizetni.

Oktatás Helyszínei:
• Járműkezelés: Hatvan, Radnóti tér
• Gyakorlat: Hatvan és környéke

VIZSGADÍJAK: összesen: 45.300-Ft /fő

A tanuló panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat: Heves vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3300. EGER, Kossuth 26. Tel: 36-510-308