+36 70 330 5533 info@gl-sprint.hu

„BE” Tájékoztató

Képzőszerv: GL-SPRINT KFT.

Adószám: 1195626792-1-10 Képzési engedély száma KC/NS/30/2/2007, KH/ST/NS/A/141/1/2011.

Kategóriái: B,B+E, C, CE, D, D1, A, A1, AM

Az iskola vezetője: Faragó Géza 

E-mail: faragogeza25@gmail.com

Ügyfélfogadó iroda: 3000 Hatvan,Balassi Bálint út 1.

Telefon: 06-70/330-5533

Vizsgaközpont: KAVK, 3300 Eger Töviskes tér 1/a

E-mail: info@gl-sprint.hu

Ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 12-16 ig.

A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzési rendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza a „BE” kategóriás tanfolyamra. A tanfolyamra az vehető fel, aki a 17,5 életévét betöltötte és a KÉPZŐSZERV részére a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot. Az alapfokú (8 általános), vagy attól magasabb iskolai végzettségét bemutatja, illetve leadja. Elméleti tanfolyam díja: 95.000,- Ft, amely 22 óra kötelező tantermi foglalkozást tartalmaz. Ezt az összeget, készpénzben az iskola irodájában kell befizetni a tanfolyam megkezdésekor. Elméleti vizsgára kiírás feltétele: 3 hónappal 18 év betöltése előtt. (elméleti tanfolyamot elvégezte) Az elméleti tanfolyam alapóráinak látogatása kötelező. A különóra díja :1.500,- Ft. Amennyiben nem jelentkezik elméleti vizsgára, úgy a tanfolyam kezdésétől számítva 9 hónap áll rendelkezésére, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem teljesül, úgy újra kell tanfolyamot kezdeni. Az órák 45 percesek 10 perc szünettel.

Közlekedési ismeretek: 5 óra
Szerkezeti ismeretek: 4 óra
Vezetés elmélet: 4 óra
munkavédelem: 4 óra
Biztonsági üzemeltetés: 5 óra

Elméleti VIZSGA helye: Heves vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály EGER. Kossuth u.26. Elméleti oktatás helye tantermi képzés esetén: Gyöngyös, Török Ignác utca 16. A közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Gyakorlati oktatás feltételei: sikeres elméleti vizsga Oktatásra beállított gépkocsik típusai: Volkswagen Sharan A jelenlegi gyakorlati oktatás óradíja: 12.000,- Ft/óra. Minimális KÖTELEZŐ vezetési óraszám: 17 óra. (részletfizetési lehetőség) Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki előtte 6 óra alapoktatásban vett részt, majd sikeres rutin vizsgát tett. Ezt követően 10 óra forgalmi oktatáson vett részt. A forgalmi vizsga időtartamától függetlenül egy gyakorlati órának számít. Egy gyakorlati óra időtartama: 50-perc. A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint adatait ezen okmányon pontosan felvezeti. A tanfolyamon résztvevőhallgató köteles az elméleti foglalkozásokon pontosan megjelenni, legjobb tudása szerint közreműködni, a gyakorlati órára, vezetésre képes állapotban megjelenni. Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg kell fizetnie. A megbeszélt időpontban, mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni. Az oktatónak 2 vezetési óra között, 10 perc szünetet kell tartani. A hallgató kérésére a Képzőszerv, kiadja a TANULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ szükséges igazolást, amely tartalmazza a teljesített szolgáltatást. Az ISKOLA teljes körű képzést végez, ezért az oktatási időszakban a képzőszerv változtatást kérő tanulónak 15.000,- Ft egyszeri szerződésbontási díjat kell az iskolának megfizetni.

Oktatás Helyszínei:.
• Járműkezelés: Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12, Hatvan
• Gyakorlat: Gyöngyös és környéke. Váltóhely: Gyöngyös, Török Ignác utca
• Gyakorlat: Hatvan és környéke. Váltóhely: Hatvan, Balassi Bálint út 1

VIZSGADÍJAK: összesen: 47.700-Ft /fő,

A tanuló panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat: Heves megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3300. EGER, Kossuth 26. Tel: 36-510-308