+36 70 330 5533 info@gl-sprint.hu

„B” Tájékoztató

Képzőszerv: GL-SPRINT KFT.

Adószám: 1195626792-1-10 Képzési engedély száma KC/NS/30/2/2007, KH/ST/NS/A/141/1/2011.

Kategóriái: B,B+E, C, CE, D, D1, A, A1, AM

Az iskola vezetője: Faragó Géza 

E-mail: faragogeza25@gmail.com

Ügyfélfogadó iroda: 3000 Hatvan,Balassi Bálint út 1.

Telefon: 06-70/330-5533

Vizsgaközpont: KAVK, 3300 Eger Töviskes tér 1/a

E-mail: info@gl-sprint.hu

Ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 12-16 ig.

A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzésirendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza az elearninges „B” kategóriás (személygépkocsi vezető) tanfolyamra.A tanfolyamra az vehető fel, aki a 16,5 életévét betöltötte és a KÉPZŐSZERV részére a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot és az orvosi alkalmasságot igazoló okmányt leadja. (EÜ.1csop,101-kód). Az alapfokú (8 általános), vagy attól magasabb iskolai végzettségét bemutatja, illetve leadja. Elméleti tanfolyam díja: Eredeti ár: 75.000 FT, amely 60 óra kötelező foglalkozást tartalmaz. Ezt az összeget, készpénzben az iskola irodájában kell befizetni a tanfolyam megkezdésekor. Elméleti vizsgára kiírás feltétele: 3 hónappal 17 év betöltése előtt. (elméleti tanfolyamot elvégezte) Amennyiben nem jelentkezik elméleti vizsgára, úgy a tanfolyam kezdésétől számítva 9 hónap áll rendelkezésére, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem teljesül, úgy újra kell tanfolyamot kezdeni. Felmentés a „B” kategóriában nincs. Elméleti VIZSGA helye: Heves megyei Kormányhivatal Műszaki és Ellenőrzési Főosztály EGER, Kossuth u.26. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Gyakorlati oktatás feltételei: sikeres elméleti vizsga és betöltött 17 életév.
Oktatásra beállított gépkocsik típusai: Volkswagen Sahran,

A jelenlegi gyakorlati oktatás óradíja: 10.000,- Ft/óra
Minimális KÖTELEZŐ vezetési óraszám: 29+1 óra. (részletfizetési lehetőség) Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki előtte 9 óra járműkezelési alapoktatásban vett részt. Ezt követően 14 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai vezetési órát teljesített. A forgalmi vizsga időtartamától függetlenül egy gyakorlati órának számít. A gyakorlati órák alatt kötelező levezetni 580km-ert. Egy gyakorlati óra időtartama:50-perc. A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint adatait ezen okmányon pontosan felvezeti. A tanfolyamon résztvevőhallgató köteles az elméleti foglalkozásokon pontosan megjelenni, legjobb tudása szerint közreműködni, a gyakorlati órára, vezetésre képes állapotban megjelenni. Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg kell fizetnie. A megbeszélt időpontban, mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni. Az oktatónak 2 vezetési óra között, 10 perc szünetet kell tartani. A hallgató kérésére a Képzőszerv, kiadja a TANULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ szükséges igazolást, amely tartalmazza a teljesített szolgáltatást. Az ISKOLA teljes körű képzést végez, ezért az oktatási időszakban a képzőszerv változtatást kérő tanulónak 15.000,- Ft egyszeri szerződésbontási díjat kell az iskolának megfizetni.

Oktatás Helyszínei:
• Vizsgakiindulás: Hatvan,5 iskola
• Gyakorlat: Hatvan és környéke
• VIZSGADÍJAK: összesen: 40.600-Ft /fő,

A tanuló panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat: Heves vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3300. EGER, Kossuth 26. Tel: 36-510-308