+36 70 330 5533 info@gl-sprint.hu

„AM” Tájékoztató

Képzőszerv: GL-SPRINT KFT.

Adószám: 1195626792-1-10 Képzési engedély száma KC/NS/30/2/2007, KH/ST/NS/A/141/1/2011.

Kategóriái: B,B+E, C, CE, D, D1, A, A1, AM

Az iskola vezetője: Faragó Géza 

E-mail: faragogeza25@gmail.com

Ügyfélfogadó iroda: 3000 Hatvan,Balassi Bálint út 1.

Telefon: 06-70/330-5533

Vizsgaközpont: KAVK, 3300 Eger Töviskes tér 1/a

E-mail: info@gl-sprint.hu

Ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 12-16 ig.

A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzési rendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza a „AM” kategóriás tanfolyamra. A tanfolyamra az vehető fel, aki a 13,6 életévét betöltötte és a KÉPZŐSZERV részére a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot leadja. Elméleti tanfolyam díja:  65.000,- Ft, amely 16 óra kötelező tantermi foglalkozást tartalmaz. Ezt az összeget, készpénzben az iskola irodájában kell befizetni a tanfolyam megkezdésekor.
Elméleti vizsgára kiírás feltétele: 3 hónappal 14 év betöltése előtt. (elméleti tanfolyamot elvégezte) Az elméleti tanfolyam alapóráinak látogatása kötelező. A különóra díja:1.500,- Ft. Amennyiben nem jelentkezik elméleti vizsgára, úgy a tanfolyam kezdésétől számítva 9 hónap áll rendelkezésére, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem teljesül, úgy újra kell tanfolyamot kezdeni. Az órák 45 percesek 10 perc szünettel.

Közlekedési alapismeretek: 12 óra
Járművezetés elmélet: 4 óra

Elméleti VIZSGA helye: Heves vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, EGER. Kossuth u.26. Elméleti oktatás helye tantermi képzés esetén: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 1. A közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Gyakorlati oktatás feltételei: sikeres elméleti vizsga és betöltött 14 életév.
A jelenlegi gyakorlati oktatás óradíja: 8.000,- Ft/óra.
Minimális KÖTELEZŐ vezetési óraszám: 11 óra. (részletfizetési lehetőség) Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki előtte 4 óra járműkezelési alapoktatásban vett részt, majd sikeres JÁRMŰKEZELÉSI vizsgát tett. Ezt követően 7 óra forgalmi oktatáson vett részt. A forgalmi vizsga időtartamától függetlenül egy gyakorlati órának számít.
Egy gyakorlati óra időtartama: 50-perc.
A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint adatait ezen okmányon pontosan felvezeti. A tanfolyamon résztvevőhallgató köteles az elméleti foglalkozásokon pontosan megjelenni, legjobb tudása szerint közreműködni, a gyakorlati órára, vezetésre képes állapotban megjelenni. Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg kell fizetnie. A megbeszélt időpontban, mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni. Az oktatónak 2 vezetési óra között, 10 perc szünetet kell tartani.
A hallgató kérésére a Képzőszerv, kiadja a TANULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ szükséges igazolást, amely tartalmazza a teljesített szolgáltatást. Az ISKOLA teljes körű képzést végez, ezért az oktatási időszakban a képzőszerv változtatást kérő tanulónak 15.000,- Ft egyszeri szerződésbontási díjat kell az iskolának megfizetni.

Oktatás Helyszínei:
• Járműkezelés: Hatvan, Radnóti tér
• Gyakorlat: Hatvan és környéke

VIZSGADÍJAK: összesen: 36.800-Ft /fő

A tanuló panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat: Heves vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3300. EGER, Kossuth 26. Tel: 36-510-308